1996 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Yüksek lisansını, “Anonim Ortaklık Genel Kurulunun İşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar”; doktorasını ise “Rekabet İhlâllerinden Doğan Tazminat Sorumluluğu” adlı tezleriyle bitirmiştir. Söz konusu tezleri, kitap olarak da yayınlanmıştır. Bunların haricinde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Lisansüstü öğrenimi sırasında avukatlık stajına başlamış ve 2003 yılında ruhsatname alarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Birden çok hukuk bürosundaki avukatlık ve danışmanlık hizmetleri akabinde 2014 yılında Yiğit Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. 2016 yılında da Emin Hukuk Bürosuna kurucu ortak olmuştur.
Yiğit, evli ve iki çocuk babasıdır. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku dersleri vermektedir.